pon04232018

Azurirano08:41:18 PM

Font Size

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
Back Vi ste ovde: Naslovna Info

Info

Rezultati opštinskog takmičenja iz fizike

Konačne rezultate takmičenja iz fizike, sa područja opštine Medijana, za učenike srednjih škola školske 2017/18. održanog u Gimnaziji "9.maj" u Nišu dana 25.02.1018.god. možete preuzeti u prilogu ovog članka.

Okružno takmičenje iz fizike za učenike sa područja Nišavskog okruga biće održano, takođe, u Gimnaziji "9.maj" u Nišu dana 03.03.2018.god.

Svim učenicima koji su se plasirali na okružno takmičenje želimo puno uspeha.

Списак уџбеника школске 2017-18 год.

На основу чл. 94 Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. ГласникРС бр. 62/2003 , 62/2004 ) чл. 58 Статута Гимназије“ 9. мај „ у Нишу, Наставничко веће на седници 31. 08. 2017 једногласно је донело

 

 

ОДЛУКУ

О употреби уџбеника по предметима за шк. 2017/2018. год.

 

СПИСАК УЏБЕНИКА, АУТОРА И ИЗДАВАЧА ЗА ШК.2017/2018.Г.

Предмет

Нази уџбеника, збирке зада.литературе...

Аутор, издавач

Српски језик и књижевност – I разред

Читанка за I разред средње школе, Граматика за I разред средње школе,

М. Павловић, КЛЕТТ

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – II разред

Читанка за II разред средње школе,

 

Граматика за II разред средње школе,

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд.

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – III разред

Читанка за III разред средње школе,

 

Граматика за III разред средње школе,

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд

Весна Ломпар, КЛЕТТ

Српски језик и књижевност – IV разред

 

Читанка за IV разред гимназија и средњих стручних школа,

Граматика за IV разред

Б. Милић, Љ. Николић ЗУНС Београд. М.

Весна Ломпар, КЛЕТТ

За све разреде

Правопис српског језика

Група аутора, Матица српска, Н. Сад

Музичка култура за I и II разред

Музичка култура за гимназије и средње школе

С. Маринковић, ЗУНС Београд

Ликовна култура - I разред

Ликовна кулрура за I разред гимназије

КЛЕТТ, група аутора

Ликовна култура– II разред

Ликовна култура за гимназије и стручне школе

В. Павловић. Б. Гостовић, ЗУНС Беог.

Руски језик за I разред и II разред

Привет 2

ДАТАСТАТУС, група аутора

Руски језик за III разред и IV разред

Привет 3

ДАТАСТАТУС, група аутора

Латински језик I разред

Латински језик за I разред средње школе и гимназије

Љ. Вулићевић, М. Маскарели, ЗУНС Бг.

Латински језик II разред

Латински језик за II разред средње школе и гимназије

Љ. Вулићевић, ЗУНС, Бг.

Математика I разред

Математика за I разред средње школе, Збирка решених задатака 1,

Миличић, Стојановић, Боричић, Вене Богославов

Математика II разред

Математика за II разред средње школе, Збирка решених задатака 2,

Група аутора, Вене Богославов

Математика III разред

Математика за општу гимназију,  Збирка решених задатака 3,

Јован Кечкић

Вене Богославов

Математика IV разред

Математика са збирком задатака за IV разред гимназије, Збирка решених задатака 4,

Јован Кечкић

Вене Богославов

Рачунарство и информатика I разред

Информатика и рачунарство за I разред гимназије

Филип Марић, КЛЕТТ

Рачунарство и информатика II разред

Информатика и рачунарство за II разред гимназије

Ф. Марић, Д. Трифуновић...КЛЕТТ

Рачунарство и информатика III разред

Информатика и рачунарство за III разред гимназије

М. Чабаркапа, КРУГ

Рачунарство и информатика IV разред

Информатика и рачунарство за IV разред гимназије

Д. Вуковић, Завод за уџбенике

Биологија I разред

Биологија за I разред гимназије

Група аутора, Нови логос 2014

Биологија II разред

Биологија за II разред гимназије општег смера

Р. Коњевић, ЗУНС

Биологија III разред

Биологија за III разред гимназије општег смера

Група аутора, ЗУНС

Биологија IV разред

Биологија за IV разред гимназије општег смера

Група аутора, ЗУНС

Хемија I разред

Општа хемија за I разред гимназије, Збирка задатака из хемије,

Т. Недељковић, М. Шурјановић, ЛОГОС

Хемија II разред

Неорганска хемија за II разред гимназије природно-математичког и општег смера, Збирка задатака из хемије за I и II разред

С. Рајић,

Р. Николајевић,   ЗУНС

Хемија III разред

Органска хемија за III разред, Збирка задатака за III и IV разред гимназије

Т. Недељковић, Ј, Канади, ЛОГОС

Хемија IV разред

Хемија за IV разред гимназије природно-математичког смера, Збирка задатака за III и IV разред гимназије

Група аутора ЗУНС

Немачки језик I разред

Direkt 1

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик II разред

Direkt 2

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик III разред

Direkt 3

Група аутора, КЛЕТТ

Немачки језик IV разред

Direkt 3

Група аутора, КЛЕТТ

Енглески језик I разред

Success intermediate

Stuart McKinlay and Bob Hostings,Pearson Longman

Енглески језик II разред

Success intermediate

Stuart McKinlay and Bob Hostings,Pearson Longman

Енглески језик III разред

Solutinos intermediate

Im Fella, Paul Davies, Oxford University Press

Енглески језик IV разред

Success  Upper intermediate

Jane Comuns Carr, Jannifer Parsons,Pearson Longman

Француски језик I разред

Belleville 1,

CLE international

Француски језик II разред

Belleville 1, Belleville 2,

CLE international

Француски језик III разред

Belleville 2, Belleville 3

CLE international

Француски језик IV разред

Belleville 3

CLE international

Географија I разред

Географија за I разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Географија II разред

Географија за II разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Географија III разред

Географија за III разред гимназије

В. Ковачевић, Б. Младеновић Кљајић КЛЕТТ

Историја I разред

Историја за I разред гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја II разред

Историја заII разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја III разред

Историја за III разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Историја IV разред

Историја за IV разред општег и др.јез.смера гимназије

Група аутора ЗУНС

Социологија IV разред

Социологија за IV разред гимназије

Група аутора, КЛЕТТ, Бг. 2012

Филозофија III разред

Логика за III разред гимназије

Гајо Петровић

Филозофија IV разред

Филозофија за IV разред

Група аутора ЗУНС

Устав и права грађана

Устав и права грађана

Радошин Рајовић

Психологија

Психологија за други разред гимназије

Никола Рот , Славољуб Радоњић

Физика I разред

Физика за први разред гимназије,  

ЛОГОС, М. Богдановић, Г. Попарић

Физика II разред

Физика за други разред гимназије (општег смера)

Завод за уџбенике, М. Распоповић, З. Распоповић, Ј. Шетрајч.

Физика III разред

Физика за трећи разред гимназије (општег смера)

Завод за уџбенике, М. Распоповић

Физика IV разред

Физика за четврти разред гимназије (општег смера),

Завод за уџбенике, М. Распоповић

Италијански језик (први разред)

 

Nuovo Progetto Italiano 1a

T. Marin, S. Magnelli

Италијански језик (други разред)

Nuovo Espresso 2 (A2)

Maria Bali, Giovanna Rizzo

Италијански језик (трећи разред)

Nuovo Espresso 3 (B1, B2)

Maria Bali, Luciana Ziglio

Италијански језик (четврти разред)

Nuovo Espresso 3 (B1, B2)

Maria Bali, Luciana Ziglio

Radimo drugačije

U odelјenju III1 održan je ogledni  čas iz srpskog jezika. Učenici su na zanimlјiv i neuobičajen nači analizirali likove iz Čehovlјevog dela „Ujka Vanja“. Određeni učenici su dobili zadatak da predstave likove u prvom licu, ostali da spreme pitanja za njih. Na tom je času delo oživelo u učionici. Vojnicki, Serebrjakov, Sofija, čak i Telјegin, govorili su o svojim osećanjima, dilemama, raspoloženjima. Posebno je bilo intresantno kada su đaci  postavlјali pitanja, pokrenuta je diskusija, razgovor „likova“ i učenika. Na ovaj način omogućeno je bolјe razumevanje dela, kroz rad, igru i dobru atmosferu cilј časa je u potpunosti ostvaren. 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 404-1 III/9-2017

Ha основу чл. 107. И 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",Број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), овлашћено лице Наручиоца – директор Гимназије „9. Мај“ у Нишу, доноси ·

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Д О Д Е Љ У Ј Е  С Е уговор за јавну набавку мале вредности радова, 404–1Ш/9–2017 – посебни грађевински радови на замени рампе за инвалидна лица и замени унутрашње столарије на објекту Гимназије „9. Мај“ у Нишу, понуђачу ОЗЗ „БАЛКАН“ из Црне Траве, у свему у складу са његовом понудом број 186 од 26.07.2017. године.

...

Одлука о додели уговора донета је на основу позива за подношења понуда.

Комплетан текс са образложењем одлуке и упутство о правном средству можете преузети у прилогу овог чланка. 

Put u Trebinje

PUT U TREBINјE

(razmena učenika Trebinje-Niš)

Svrha naše razmene jeste povezivanje dva grada i međusobno upoznavanje niških i trebinjskih đaka.

U Trebinju smo boravili 4 dana u lјubaznim porodicama naših vršnjaka. Pokazali su nam fantastični grad Trebinje a u isto vreme smo se upoznavali.

Imali smo priliku da vidimo nova, za nas važna mesta kao što je Hercegovačka Gračanica (Crkvina) gde je pesnik Jovan Dučić sahranjen.

Poziv za podnošenje ponuda (404-1Š/9-2017) – zamena rampe i unutrašnje stolarije

U prilogu ovog članka nalazi se poziv za podnošenje ponuda (404-1Š/9-2017) i konkursna dokumentacija za postupak javne nabavke male vrednosti izvođenja posebnih građevinsko zanatskih radova na zameni rampe za invalidna lica i zameni unutrašnje stolarije u gimnaziji '' 9. maj '' u Nišu.

Takođe, u prilogu članka, nalazi se obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda (do 12:00h 31. 07. 2017.) kao i izmene konkursne dokumentacije.

Krv život znači

Od 16.februara do 8. aprila 2016. godine u našoj školi je sproveden likovni  konkurs „Krv život znači“  koji je raspisao Crveni krst Srbije.

Tema konkursa je promocija dobrovolјnog, anonimnog i neplaćenog davalaštva krvi. Kategorije izražavanja su likovna, literarna i video forma.Učestvovali su učenici 1. i 2. razreda. Od 197 likovnih radova izabrali smo 27 najbolјih koji će učestvovati na gradskom takmičenju učenika srednjih škola.

Посета ЈКП Naissus

Генерална скупштина Уједињених нација 1992. године у Рио де Жанеиру, резолуцијом одредила је 22. март као Светски дан вода, чије је обележавање почело већ 1993.године.
Светски дан вода се првенствено односи на предузимање конкретних корака, мера и активности којима се боримо са кризом у погледу воде. Данас милиони људи живе без сигурног снабдевања водом, суочавајући се са здравственим последицама коришћења загађене воде.
Овогодишња тема "Воде и отпадне воде" односи се на побољшавање квалитета воде. Тим поводом ученици наше гимназије су са професорком хемије Радмилом Стоиљковић посетили 21.03.2017. године ЈКП Naissus, локалитет "Медијана" и то сабирне бунаре "Медијана 1" и "Медијана 2" као и лабораторије за контролу квалитета пијаће воде.
Погледајте фотографије настале током ове посете.

 

Okružno takmičenje iz biologije 2015.

U prilogu možete preuzeti konačne rezultate okružnog takmičenja iz biollogije za učenike srednjih škola, održanog 19.04.2015. godine u Gimnaziji "9. maj" u Nišu. 

Republičko takmičenje iz biologije biće održano u Novom Sadu 24.05.2015. godine na Departmanu za biologiju i ekologiju.

Potkategorije

Wikipedia

Wikipedia
Slobodna enciklopedija

Biblioteka

Digitalna biblioteka
Digitalna narodna biblioteka Srbije

Obrazovni sajtovi

Obrazovni sajtovi
Obrazovni sajtovi na srpskom jeziku

Educational websites

Educational websites
Obrazovni sajtovi na engleskom jeziku

Google earth »

Google earth
Google earth online
 

E-učenje

Elektronsko učenjee-learning

E-učenje je korištenje multimedije i Interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta učenja omogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama i omogućavanjem saradnje i komunikacije i na daljinu