pon12102018

Azurirano09:27:09 PM

Font Size

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel
Back Vi ste ovde: Naslovna Info Vesti Škola ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 404-1 III/9-2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 404-1 III/9-2017

Ha основу чл. 107. И 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",Број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), овлашћено лице Наручиоца – директор Гимназије „9. Мај“ у Нишу, доноси ·

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Д О Д Е Љ У Ј Е  С Е уговор за јавну набавку мале вредности радова, 404–1Ш/9–2017 – посебни грађевински радови на замени рампе за инвалидна лица и замени унутрашње столарије на објекту Гимназије „9. Мај“ у Нишу, понуђачу ОЗЗ „БАЛКАН“ из Црне Траве, у свему у складу са његовом понудом број 186 од 26.07.2017. године.

...

Одлука о додели уговора донета је на основу позива за подношења понуда.

Комплетан текс са образложењем одлуке и упутство о правном средству можете преузети у прилогу овог чланка. 

Attachments:
Download this file (Odluka o dodeli ugovora.pdf)Odluka o dodeli ugovora.pdf[ ]229 Kb

Wikipedia

Wikipedia
Slobodna enciklopedija

Biblioteka

Digitalna biblioteka
Digitalna narodna biblioteka Srbije

Obrazovni sajtovi

Obrazovni sajtovi
Obrazovni sajtovi na srpskom jeziku

Educational websites

Educational websites
Obrazovni sajtovi na engleskom jeziku

Google earth »

Google earth
Google earth online
 

E-učenje

Elektronsko učenjee-learning

E-učenje je korištenje multimedije i Interneta u svrhu poboljšanja kvaliteta učenja omogućavanjem pristupa udaljenim izvorima i uslugama i omogućavanjem saradnje i komunikacije i na daljinu